Main » bedriftsledere
Konsernsjef (CEO)
Konsernsjef (CEO)

Hva er administrerende direktør (CEO)? En administrerende direktør (CEO) er den høyest rangerte i et selskap, hvis hovedansvar inkluderer å ta større forretningsbeslutninger, styre den samlede driften og ressursene til et selskap, og fungere som hovedpunktet for kommunikasjon mellom styret ( styret) og selskapsdrift og å være det offentlige ansiktet til selskapet. En ad

Les Mer»Elektronisk handel (e-handel)
Elektronisk handel (e-handel)

Hva er elektronisk handel (e-handel)? Elektronisk handel eller e-handel (noen ganger skrevet som e-handel ) er en forretningsmodell som lar firmaer og enkeltpersoner kjøpe og selge ting over internett. E-handel opererer i alle fire av følgende store markedssegmenter: Forretning til forretning Bedrift til forbruker Forbruker til forbruker Forbruker til virksomhet E-handel, som kan foregå over datamaskiner, nettbrett eller smarttelefoner, kan tenkes på som en digital versjon av shopping med postordrekatalog. Ne

Les Mer»Peter Lynch
Peter Lynch

Hvem er Peter Lynch Peter Lynch er en av de mest vellykkede og kjente investorene gjennom tidene. Lynch er den legendariske tidligere forvalteren av Magellan Fund på den største investeringsmegleren Fidelity. Han overtok fondet i 1977 i en alder av 33 år og drev det i 13 år. Hans suksess lot ham trekke seg i 1990 i en alder av 46. In

Les Mer»Anomaly
Anomaly

Hva er en anomali Anomali er et begrep som beskriver forekomsten når det faktiske resultatet under et gitt sett av forutsetninger er forskjellig fra det forventede resultatet. En anomali gir bevis for at en gitt antakelse eller modell ikke holder i praksis. Modellen kan enten være en relativt ny eller eldre modell.

Les Mer»Warren Buffett: How He Does It
Warren Buffett: How He Does It

Warren Buffett har gjennomgående rangert høyt på Forbes 'liste over milliardærer. Det er ikke overraskende at Warren Buffetts investeringsstrategi har nådd mytiske proporsjoner. Buffet følger flere viktige prinsipper og en investeringsfilosofi som blir fulgt mye rundt om i verden. En kort bakgrunn Han dannet Buffett Partnership Ltd. i 19

Les Mer»insider
insider

Hva er en innsider Insider er et begrep som beskriver en styremedlem eller en senioroffiser i et selskap, samt enhver person eller enhet som med fordel eier mer enn 10% av et selskaps stemmeberettigede aksjer. For innsidehandel utvides definisjonen til å omfatte alle som handler et selskaps aksjer basert på vesentlig ikke-offentlig kunnskap.

Les Mer»Bernard Arnault
Bernard Arnault

Hvem er Bernard Arnault Bernard Arnault er grunnlegger, styreleder og administrerende direktør for luksusvarekonglomeratet LVMH, som eier rundt 70 luksusmerker inkludert Louis Vuitton og Christian Dior. Å bryte ned Bernard Arnault Bernard Arnault ble født i 1949 og bor i Paris, Frankrike. Arnault rangerer blant de rikeste menneskene i verden. I

Les Mer»The Oracle Of Omaha
The Oracle Of Omaha

Oracle of Omaha er et kallenavn for Warren Buffett, som uten tvil er en av de største investorene gjennom tidene. Han kalles The Oracle of Omaha fordi investeringssamfunnet følger veldig nøye med sine investeringsvalg og kommentarer om markedet, og han bor og jobber i Omaha, Nebraska. Buffett er styreleder og administrerende direktør i Berkshire Hathaway, et selskap som han ble kontrollerende aksjonær i midten av 1960-årene. Å br

Les Mer»Steve Jobs og Apple Story
Steve Jobs og Apple Story

2. august 2018 gjorde Apple historie ved å bli verdens første 1 billion dollar selskap. Mens det er saget i andre halvår og tapte over 450 milliarder dollar i løpet av det siste kvartalet 2018, har det siden gjenvunnet det meste av dette beløpet og ligger nå på 914, 603 milliarder dollar fra juni 2019. Her e

Les Mer»To-veis ANOVA-definisjon
To-veis ANOVA-definisjon

Hva er en toveis ANOVA? En toveis ANOVA-test er en statistisk test som brukes til å bestemme effekten av to nominelle prediktorvariabler på en kontinuerlig utfallsvariabel. ANOVA står for analyse av varians og tester for forskjeller i effekten av uavhengige variabler på en avhengig variabel. En toveis ANOVA tester effekten av to uavhengige variabler på en avhengig variabel. En

Les Mer»Mesokurtic
Mesokurtic

Mesokurtic er et statistisk begrep som brukes for å beskrive den tidligere (eller sjeldne, ekstreme data) karakteristikken ved en sannsynlighetsfordeling. En mesokurtisk distribusjon har en lignende ekstremverdikarakter som en normalfordeling. Kurtosis er et mål på haler, eller ekstreme verdier, for en sannsynlighetsfordeling. V

Les Mer»Tycoon
Tycoon

Hva er en Tycoon En tycoon er en fremtredende skikkelse i en bestemt bransje som har samlet betydelig rikdom og makt mens han bygger et forretningsimperium. Tycoons er ofte forbundet med viktige næringer, som stål, jernbane, olje og gruvedrift. Ordet tycoon er basert på "taikun", et japansk begrep brukt for å beskrive shoguns. Å

Les Mer»Herbert M. Allison, Jr.
Herbert M. Allison, Jr.

Hvem var Herbert M. Allison, jr? Herbert M. Allison, Jr. Hadde ansvaret for Troubled Asset Relief Program (TARP) fra 2009 til 2010. Han ble utnevnt til administrerende direktør i Fannie Mae i 2008 da selskapet gikk i konservatorieavtale. Før Fannie Mae var han administrerende direktør i TIAA-CREF fra 2002 til 2008. A

Les Mer»Velg aksjer som Peter Lynch
Velg aksjer som Peter Lynch

På begynnelsen av 1980-tallet ble en ung porteføljeforvalter ved navn Peter Lynch i ferd med å bli en av de mest berømte investorene i verden, og av en veldig forståelig grunn - da han overtok Fidelity Magellan aksjefond i mai 1977 (hans første jobb som porteføljeforvalter), fondets eiendeler var $ 20 millioner. Han f

Les Mer»5 Toppinvestorer som tjente på den globale finanskrisen
5 Toppinvestorer som tjente på den globale finanskrisen

Selv om anbefalingen om å kjøpe når det er blod i gatene, er blitt tilskrevet flere enn en rik forretningsmann, er det en solid tilnærming til å skape betydelig formue. Et annet ofte sitert sitat hvis sanne opphav er omdiskutert er at markedet kan forbli irrasjonelt lenger enn du kan være løsemiddel. Det i

Les Mer»En gjennomgang av Warren Buffetts investeringsstrategi
En gjennomgang av Warren Buffetts investeringsstrategi

Berkshire Hathaway (BRK.A) Styreleder og administrerende direktør Warren Buffett er et flott forbilde for den klassiske verdibaserte investeringsstilen. Tidlig i sin legendariske investeringskarriere sa Buffett: "Jeg er 85% Benjamin Graham." Graham regnes som gudfaren til verdisatsing og introduserte ideen om egenverdi - den underliggende virkelig verdi av en aksje basert på dens fremtidige inntjeningskraft.

Les Mer»Benjamin Graham
Benjamin Graham

Hvem er Benjamin Graham Benjamin Graham var en innflytelsesrik investor hvis forskning i verdipapirer la grunnlaget for en grundig verdsettelse som ble brukt i aksjeanalyse i dag av alle markedsaktører. Hans berømte bok, Den intelligente investoren , har fått anerkjennelse som det grunnleggende arbeidet med verdisatsing. B

Les Mer»Beregne samvariasjon for aksjer
Beregne samvariasjon for aksjer

Hva er samvariasjon? Feltene matematikk og statistikk tilbyr utrolig mange verktøy for å hjelpe oss med å evaluere aksjer. En av disse er samvariasjon, som er et statistisk mål på retningsforholdet mellom to formuespriser. Man kan bruke begrepet samvariasjon på hva som helst, men her er variablene aksjekurser. Form

Les Mer»Definere overflødig kurtose
Definere overflødig kurtose

DEFINISJON av overflødig kurtose Overflødig kurtose er et statistisk begrep som beskriver at en sannsynlighet, eller returfordeling, har en kurtosekoeffisient som er større enn koeffisienten assosiert med en normalfordeling, som er rundt 3. Dette signaliserer at sannsynligheten for å oppnå et ekstremt utfall eller verdi fra den aktuelle hendelsen er høyere enn det som vil bli funnet i en sannsynligvis normal fordeling av resultatene. Å br

Les Mer»Giants of Finance: Charles Dow
Giants of Finance: Charles Dow

Selv om han aldri fungerte som administrerende direktør eller bygde et imperium fra bunnen av, er Charles Dows navn for alltid sammensveiset med finansverdenen, takket være markedsgjennomsnittet som bærer hans navn. Dows bidrag går imidlertid langt over det berømte gjennomsnittet. Han var motivert av et ønske om å åpne verdenen med høy finansiering opp til hverdagen. Denne a

bedriftsledere