5 All-Star Fidelity Portfolio Managers
5 All-Star Fidelity Portfolio Managers

Fidelity Investments ble grunnlagt i Boston i 1946 og har vokst til å bli et av de største og mest anerkjente multinasjonale aksjefond, meglerforetak og finansielle tjenesteselskaper i verden. Det er også hjem til noen av de mest vellykkede og velkjente porteføljeforvalterne i aksjefondvirksomheten, inkludert den berømte investoren Peter Lynch, som administrerte Fidelitys flaggskip Magellan Fund fra 1977 til 1990, noe som gir en gjennomsnittlig årlig avkastning på 29% og tiltrekker seg nok investorer for å vokse fondets eiendeler fra 20 millioner dollar til nesten 15 milliarder dollar. Viktig

Frynsegoder
Frynsegoder

Hva er frynsegoder? Fringe fordeler er tillegg til kompensasjon som selskaper gir sine ansatte. Noen frynsegoder blir gitt universelt til alle ansatte i et selskap, mens andre bare kan tilbys til personer på utøvende nivå. Noen fordeler tildeles for å kompensere ansatte for kostnader relatert til deres arbeid, mens andre er rettet mot generell jobbtilfredshet. I

Hva er telekommunikasjonssektoren?
Hva er telekommunikasjonssektoren?

Telekommunikasjonssektoren består av selskaper som gjør kommunikasjon mulig i global skala, enten det er via telefon eller Internett, gjennom luftbølger eller kabler, gjennom ledninger eller trådløst. Disse selskapene opprettet infrastrukturen som gjør at data i ord, tale, lyd eller video kan sendes hvor som helst i verden. De s

Hva er finanspolitikk?
Hva er finanspolitikk?

Finanspolitikk er virkemidlene som en regjering tilpasser sine utgiftsnivåer og skattesatser for å overvåke og påvirke en nasjons økonomi. Det er søsterstrategien til pengepolitikken som en sentralbank påvirker en nasjons pengemengde gjennom. Disse to policyene brukes i forskjellige kombinasjoner for å rette et lands økonomiske mål. Her er e

Coaster
Coaster

Hva er en dalbane En dalbane er en ansatt med lav ambisjon og lav produktivitet som gjør akkurat nok for å komme forbi. En dalbane "kuster" bare gjennom sine oppgaver ved å gjøre et minimum av arbeid for å beholde sin stilling. Vanligvis gjør en dalbane et gjennomsnittsarbeid og gir et minimum av krefter. En d

Definisjon av algebraisk metode
Definisjon av algebraisk metode

Hva er den algebraiske metoden? Den algebraiske metoden refererer til forskjellige metoder for å løse et par lineære ligninger, inkludert grafer, substitusjon og eliminering. Hva forteller den algebraiske metoden? Graferingsmetoden innebærer grafering av de to ligningene. Skjæringspunktet mellom de to linjene vil være en x, y-koordinat, som er løsningen. Med s